Hverdagsykler er som regel sykler som man bruker i stedet for bil i hverdagen. Eksempelvis til og fra butikken, til skole eller til trening når distansene ikke er for lange.

Typiske eksempler på hverdagsykler kan være Classic-sykler med lavt innsteg, få gir innelukket i navet, kurv og kjolenett.

Det kan også være en hybridsykkel med flere gir og dempegaffel foran med lite vandring som er ment for å øke comforten.