Når man skal kjøpe barnesykkel er det viktig at man hensyn tar barnets størrelse og ferdighet.

Det er fullt forståelig at man ikke ønsker at barnet skal vokse ut av sykkelen allerede det første året. Samtidig er det viktig at man tenker på sikkerhetsaspektet, og barnets sykkelopplevelse ved å kjøpe for stor sykkel.

Størrelsen på barnesykler angis som hjuldiameter.

  • 10” – Høyde: 90-105 cm – Alder: 2-4 år
  • 12” – Høyde: 90-105 cm – Alder: 2-4 år
  • 16” – Høyde: 100-115 cm – Alder: 3-6 år
  • 20” – Høyde: 110-130 cm – Alder: 5-8 år
  • 24” – Høyde: 130-150 cm – Alder: 8-12 år